OVERTOURISM

In het voorjaar van 2019 kwam ‘We Live Here’ in contact met Michal Materna uit Polen. Hij was ons via Facebook op het spoor gekomen en dacht dat wij wel een geschikte samenwerkingspartner voor hem zouden kunnen zijn bij het maken van een korte documentaire over het thema over-toerisme in Amsterdam, maar met relevantie voor andere steden in Europa

Wat was namelijk het geval? In het najaar van 2019 zou er in Krakau de jaarlijkse OESS, Open Eyes Economy Summit plaatsvinden met als een van de kernthema’s hoe om te gaan met steeds groter wordende druk op steden in Europa, vaak hoofdsteden, maar ook andere plaatsen met een grote aantrekkingskracht op internationale toeristen, zoals Krakau. Op deze internationale conferentie zou een documentaire over de situatie in Amsterdam worden vertoond. Wat zou een stad als Amsterdam de bestuurders van Krakau en andere steden in Oost-Europa kunnen leren? Was het niet beter om problemen te voorkomen in plaats van deze achteraf te moeten opvangen en corrigeren?

Toerisme in Amsterdam

Uiteindelijk werden in de zomer van 2019 opnames gemaakt van het leven op straat in het centrum van Amsterdam, de uitwassen van het toerisme, de overlast die bewoners ervan ervoeren. En de maatregelen waarop het gemeentebestuur zich aan het bezinnen was, daarbij ook geadviseerd door deskundigen op het vlak van stedelijke ontwikkeling. En dan met name de ontwikkelingen binnen een vrij klein historisch stadscentrum als dat van Amsterdam, meer in het bijzonder het Wallengebied.

Als ‘We Live Here’ vonden we het wel op ons pad liggen om onze medewerking te verlenen aan de totstandkoming van deze documentaire. Wellicht dat de ervaring opgedaan in Amsterdam wel van nut zou kunnen zijn voor andere steden binnen Europa. In de documentaire Overtourism zie je dan ook enkele buurtbewoners die als vrijwilliger bij We Live Here betrokken zijn. Deze Talking Heads doen kond’ van hun visie op het leven in onze binnenstad en het omgaan met de massa’s toeristen. Ook anderen droegen hun steentje bij aan de realisatie van de documentaire. Vanuit ‘We Live Here’ namen uiteindelijk drie buurtbewoners deel aan de Open Eyes Economy Summit in Krakau.

En een paar maanden later werd dezelfde documentaire ook hier vertoond – op een seminar in de Zuiderkerk. Bij die gelegenheid was de regisseur, Michal, ook aanwezig om vragen uit het publiek te beantwoorden. Achteraf gezien was het aan de vooravond van een jarenlange lockdown, die ook in Amsterdam het toerisme abrupt tot stilstand zou brengen. De vraag ging dan ook op dat er van deze filmvertoning mogelijk een ‘Butterfly Effect’ was uitgegaan …
Inmiddels zijn we twee jaar verder en neemt het toerisme geleidelijk aan weer toe na twee jaar van tussentijdse lockdowns en hernieuwd internationaal verkeer.

Deze documentaire van destijds herinnert ons aan die tijd van toen, die ooit mogelijk toch weer kan terugkeren. Met alle ongewenste effecten die bij het over-toerisme horen.

Lennard Roubos en andere centrumbewoners gaan met elkaar in gesprek na het zien van OVERTOURISM.

  • OVERTOURISM
  • Michal Materna
  • Documentaire 26 minuten
  • Voertaal Engels – Poolse subtitling.

Wanneer

  • 22 april 2022
  • Aanvang film 20:30 uur, zaal open vanaf 20:15 uur
  • Gratis drankje inbegrepen bij ticket

Kosten

  • Entree € 3.00

Waar

Cinemazaal Boomsspijker
Recht Boomssloot 52,
1011 EC Amsterdam
020 626 4002

Opmerking

We spelen de film twee keer deze avond dus het kan zijn dat je even in de foyer met de gezellige barvrouwen moet wachten op de tweede vertoning in de filmzaal. Tot dan!